rychlé půjčky, pronájem hotovosti, finanční služby

Často kladené dotazy našich klientů

Obdrželi jste dopis od Maxfine, s.r.o.?

dotaz klient :1.Kdo je Maxfine, s.r.o.?


Odpověď společnosti :Maxfine, s.r.o. je společnost, která poskytuje řadu služeb pro široké spektrum klientů. Jednou ze služeb, které poskytujeme, je odkup a následné vymáhání pohledávek. Pracujeme pro mnoho klientů, kteří podnikají v oboru financí a dalších odvětví. Tito klienti se rozhodli postoupit pohledávky Maxfine, s.r.o. z důvodu neúspěšného inkasa plateb od svých zákazníků, kteří z jakéhokoli důvodu, nebyli schopni zaplatit peníze včas. Naším cílem je vyřešit vzniklou situaci efektivně a včas s minimálními náklady.

dotaz klient :2.Proč mé závazky řeší Maxfine, s.r.o. a ne původní věřitel?


Odpověď společnosti :Je to proto, že Maxfine, s.r.o. se na základě smlouvy o postoupení pohledávky stává věřitelem a má zájem, aby měl své pohledávky včas zaplaceny.

dotaz klient :3.Odkud Maxfine, s.r.o. získala detaily mého závazku?


Odpověď společnosti :Veškeré údaje nezbytné ke komunikaci s Vámi (adresa, telefon, částka, datum splatnosti a další) nám poskytuje původní věřitel ve smlouvě o postoupení pohledávky. V maximální míře a v souladu se zákonem dbáme na to, aby se jakákoliv osobní data, nedostali do rukou nepovolaných osob.

dotaz klient :4.Co se z korespondence dozvím?


Odpověď společnosti :V našich dopisech uvádíme veškeré údaje nezbytné pro Vaši informovanost a možnost úhrady. Z korespondence se tedy dozvíte, kdo je Vaším věřitelem (komu dlužíte), o jakou částku se jedná, číslo účtu a variabilní symbol nezbytný pro úhradu, kontaktní osobu (právního zástupce) pověřeného vyřízením daného případu. Prosíme, abyste uvedený variabilní symbol uváděli při veškeré komunikaci s námi nebo našim právním zástupcem.

dotaz klient : 5.Co mám dělat, pokud nemám prostředky na úhradu celého dluhu?


Odpověď společnosti :Zaplaťte alespoň jeho část a neprodleně nám zavolejte nebo napište. Společně se nám jistě podaří najít cestu, která povede k úhradě i zbývající části dluhu. Každá částečná úhrada zlepšuje Vaši pozici v očích věřitele a napomáhá Vám dostat se blíž k vyřešení vzniklé situace.

dotaz klient :6.Mohu si s Vámi sjednat splátkový kalendář? 


Odpověď společnosti :Ve většině případů ano. Pokud nám to situace dovolí, budeme se Vám snažit vyjít vstříc, aby nebylo nutné situaci řešit soudní cestou. Mějte na paměti fakt, že každý návrh na postupné umořování dluhu je nezbytné konzultovat s našim pověřeným pracovníkem, který Vás bude informovat, zda jsou Vaše finanční a časové návrhy akceptovatelné.

dotaz klient :7.Co se stane, pokud budu ignorovat Vaše výzvy?


Odpověď společnosti :Tato cesta by byla asi tím nejméně šťastným řešením. Již samotný fakt, že Vás kontaktujeme je jasným signálem, že chceme své peníze dostat zaplaceny. Nebude-li na Vaší straně ochota věc řešit mimosoudní cestou, pak převážná většina našich klientů dále pokračuje ve své snaze cestou soudní a exekuční. Nebudete-li s námi ve věci svých závazků komunikovat, pak musíte být připraveni nést riziko, že o několik měsíců později může dojít k velmi významnému nárůstu dlužné částky právě z titulu soudních poplatků a exekučního řízení.

dotaz klient :8.Požadujete po mě úhradu závazku, ale já jsem již platil. Co mám dělat?


Odpověď společnosti :Neprodleně nás kontaktujte. Velmi často dochází k situacím, kdy zákazník platbu skutečně realizoval, ale udělal chybu v bankovním spojení či variabilním symbolu, popřípadě variabilní symbol vůbec neuvedl. V těchto případech necháme prověřit Vaše platební doklady a platbu, která se mohla zatoulat, přiřadíme tam, kam správně patří.

dotaz klient :9.Mám nabídku od oddlužovací společnosti, budete s ní jednat?


Odpověď společnosti :Nebudeme. Ověřte si co Vám říká zástupce oddlužovací společnosti a co si skutečně smluvně sjednáváte. Společnosti tohoto typu za dobu své existence na místním trhu nemají příliš velké zásluhy na řešení pohledávek a jejich hlavním zájmem je vydělat. Již za uzavření smlouvy budete pravděpodobně muset uhradit částku v jednotkách tisíc korun a za každou transakci provedenou prostřednictvím takové společnosti zaplatíte provizi zhruba 15%. Zamyslete se nad tím, proč vypovězení podléhá tak výrazným sankcím a nepodléhejte falešným iluzím, že někdo třetí za Vás vyřeší vzniklé závazky.

Dále Vám nabízíme tyto služby při řešení Vaší situace :

Splátkový kalendář Cena služby !
Splátkový kalendář na splacení Vašeho dluhu je možno sjednat za poplatek, jehož výše bude sdělena na základě žádosti o možnost zaplatit dluh ve splátkách. 

Výše poplatku se pohybuje obvykle v rozmezí 800 - 2500 Kč.

Poplatek za poskytnutí splátkového kalendáře je splatný na číslo účtu:

20 55 11 680/0600

Odklad splacení dluhu Cena služby !
Odklad splacení celkového dluhu je možno sjednat za poplatek na základě žádosti. Výše poplatku je sjednána individuálně ke každému případu v závislosti na výši dluhu a době odkladu. 

Výše poplatku je individuální!

Poplatek je splatný na účet číslo:

20 55 11 680/0600 

Kontaktujte nás na lince 588 008 222
Vydání potvrzení o zaplacení dluhu Cena služby !
Potvrzení o zaplacení dluhu bude vydáno na žádost a po zaplacení administrativního poplatku 300,- Kč.

Výše poplatku je 300,-Kč

Poplatek je splatný na účet číslo:

20 55 11 680/0600